Hoe verloopt de verkoopprocedure?

6 februari '17

De woningen aan de Brittannielaan in De Haese gaan binnenkort in verkoop. We leggen graag alvast aan je uit hoe de inschrijving in zijn werk gaat en hoe we de woningen vervolgens gaan toewijzen

Inschrijving volledig digitaal

De verkoop van de woningen start in maart 2017. Op dat moment kun je alle stukken die je nodig hebt om een keuze te kunnen maken voor een van de woningen downloaden op de website. Denk hierbij onder andere aan de verkoopbrochure, verkooptekeningen, prijslijst, koperskeuzelijst en de technische omschrijving.

Op de dag dat de verkoop start ontvang je een email met daarin een link naar een online inschrijfformulier.

BELANGRIJK: Je ontvangt deze link alleen als je je interesse kenbaar hebt gemaakt voor één of meerdere woningtypes van het desbetreffende project. Als je dat nog niet hebt gedaan of je weet het niet zeker, doe het dan nu alsnog. Ga naar de website, klik op de woning van jouw voorkeur en klik op de button ‘Houd mij op de hoogte’. Vul al je gegevens zo compleet mogelijk in. Zo weet je zeker dat je straks de nieuwsbrief met link ontvangt. De inschrijving is persoonsgebonden en daardoor niet overdraagbaar.

De link in de email  gaat naar een digitaal inschrijfformulier. Hier hoef je alleen nog maar de bouwnummers van je voorkeur op aan te geven (maximaal 5 keuzes). De rest van jouw gegevens is al ingevuld. Je kunt je voorkeuren doorgeven tot aan de sluitingsdatum. Dit is de uiterste datum waarop alle inschrijvingen van belangstellenden bij ons binnen moeten zijn. In de e-mail die je van ons ontvangt, staat duidelijk welke datum dit is.

De toewijzing

Daarna vindt de toewijzing van de woningen plaats. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting (of: verdeling) van de bouwnummers.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere mensen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dus weet wat je bij de bank kunt lenen. Ook als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je huidige woning verkocht is, werkt dit in je voordeel. Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal (zonder voorbehoud) verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel BPD als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner een voordeel.

De makelaar neemt contact op met de ingeschreven kandidaten en gaat na hoe concreet deze kandidaten zijn.

Als er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn dan is het moment dat iemand zich als belangstellende voor het plan heeft aangemeld doorslaggevend (dus NIET de inschrijving bij start verkoop, maar de datum van aanmelding als belangstellende).

Ná de toewijzing

Na de toewijzing van de woning volgt er een verkoopgesprek. Je kunt dan een optie krijgen op de woning die aan jou is toegewezen. Vervolgens heb je een week de tijd om te beslissen of je gaat kopen. Als potentiele kopers afzien van de aankoop, volgt een afspraak met een reserve-kandidaat voor het desbetreffende bouwnummer.

Heb je geen woning toegewezen gekregen? Dan krijg je daarvan ook bericht. Als iemand afziet van de koop, en jij bent de eerste reserve-kandidaat, dan wordt er meteen contact met jou opgenomen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

  Bekijk de vrijstaand geschakelde woningen
  Bekijk de voorzieningen