BENG! – een comfortabel en energiezuinig huis

16 augustus '21

Nederland stapt langzaam over naar een duurzame, CO2-neutrale energievoorziening. Ook voor de woningbouw verandert er het een en ander. Zo zijn bijvoorbeeld de eisen voor energiezuinigheid en duurzame energieopwekking aangepast. Per 1 januari 2021 is BENG geïntroduceerd; de normen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Dit heeft onder meer gevolgen voor jouw energielabel én wooncomfort.

BENG versus EPC

De energiezuinigheid van gebouwen werd aangegeven door de Energie Prestatie Coëfficiënt, kortweg EPC. Hoe lager de EPC, hoe lager het 'woninggebonden' energieverbruik; voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. De EPC-waarde voor nieuwbouwwoningen mocht volgens het Bouwbesluit niet hoger zijn dan 0,4. Het systeem was heel flexibel. Zo kon het energieverlies van een grote glazen gevel in het gebouw bijvoorbeeld worden gecompenseerd met zonnepanelen op het dak. Bij de nieuwe BENG-eisen is dat niet meer mogelijk.

image alt

BENG in het kort

BENG is namelijk gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig woningontwerp te maken. Een gebouw moet nu gelijktijdig voldoen aan de 3 verschillende BENG-indicatoren:

  • BENG 1 Warmtebehoefte: een eis voor een optimale kwaliteit van de buitenkant van een gebouw (isolatie en isolerend glas), om de warmtebehoefte te beperken.
  • BENG 2 Fossiel energiegebruik: BENG-eis 2 stelt een grens aan hoeveel CO2 de benodigde energie mag uitstoten, voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie.
  • BENG 3 Aandeel duurzame energie: van de benodigde energie voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie van de woning, moet een groot deel afkomstig zijn uit zon, water, buitenlucht en bodem (duurzame energie).

In tegenstelling tot de EPC, die één waarde gaf voor de gehele energieprestatie van een woning, stelt de BENG-norm dus afzonderlijke eisen aan isolatie, installatie en de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie.

image alt

Wat betekent dit voor jouw woning en woongenot?

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en stelt dat iedere (nieuwe) woning in Nederland bijna helemaal zelf zijn energie moet kunnen opwekken voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie. De BENG-eisen garanderen jou als (toekomstig) bewoner van een nieuwbouwhuis nóg meer wooncomfort:

  • De woning verliest minder warmte, wat zorgt voor een hoger gevoel van comfort,
  • De installaties verbruiken weinig energie, en
  • De BENG-eisen stellen een grens aan de opwarming van de woning. De woning wordt vaak uitgerust met een vorm van koeling (vaak vloerkoeling) of zonwering (bijvoorbeeld zonwerend glas of screens) en wordt hierdoor veel minder warm in de zomer.

Anders, niet strenger

De nieuwe BENG-eisen zijn niet per definitie strenger dan de oude EPC-eisen. Er zijn verschillende manieren om invulling te geven aan de eisen. Het is daarom moeilijk om algemene maatregelen te benoemen, waarmee aan de normen kan worden voldaan. Datzelfde geldt voor wat je als bewoner merkt van de maatregelen. Dit hangt allemaal af van de specifieke invulling van de eisen bij jouw nieuwbouwwoning. 

Meer 'plusjes'

Per 1 januari 2021 is ook het nieuwe energielabel van kracht, aangepast aan BENG. Voorheen hadden alle nieuwbouwwoningen een 'gewoon' energielabel A. Een nieuwbouwwoning die is aangekocht ná 1 januari 2021 heeft minimaal een energielabel A++. Een ander, en misschien nog wel belangrijker, pluspunt: de woning die je nu aankoopt, is gasloos en daarmee gezonder én voorbereid op de toekomst.

image alt

Tot slot

De wijze waarop je leeft, woont en hoe je omgaat met energie bepaalt (mede) de hoogte van de energierekening. De rekening kan verder worden verlaagd door het plaatsen van extra zonnepanelen, dus meer dan de wettelijke BENG-norm vereist. Als het energieverbruik voor verwarmen, koelen, warm water en ventilatie volledig door zonnepanelen wordt opgewekt, is er sprake van een BENG 2=0 woning. Als door deze zonnepanelen óók het energiegebruik voor huishoudelijke apparaten, keukenapparatuur, verlichting et cetera duurzaam wordt opgewekt, kan zelfs een nul-op-de-meter woning worden gerealiseerd!

Iets vragen? Neem contact op
Benieuwd naar de woningen? Bekijk het aanbod