Vergunning verleend

Vergunningtraject ingezet

25 september '18

De omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) die nodig is voor de bouw van de woningen in De Haese is verleend!

De omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend voor de 12 woningen aan de Brittannielaan. Hierna volgt de wettelijke 6 weekse inspraaktermijn. Als er binnen deze periode geen bezwaren binnenkomen betekent dat dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Daarmee is de start van de bouw weer een stukje dichterbij is.

Wat nu nog meer?

Een onherroepelijke omgevingsvergunning is één van de zogenoemde opschortende voorwaarde waaraan voldaan moet zijn voordat bouwbedrijf Vlassak met de bouw kan starten. In artikel 15 van de aannemingsovereenkomst staan de overige opschortende voorwaarden. 

De voorwaarden op een rij

Over welke voorwaarden gaat het?

 • 70% van de woningen moet verkocht zijn.
  alle woningen zijn reeds verkocht!
 • er dient een onherroepelijke omgevingsvergunning te zijn.
  de omgevingsvergunning is verleend, de procedure loopt.
 • afgifte Woningborg-garantiecertificaat.
  deze procedure loopt op dit moment. Zodra de procedure doorlopen is ontvangen de kopers de Woningborg-certificaten.
 • bouwrijpe grond.
  de grond is bouwrijp.

  Zodra aan al deze voorwaarden is voldaan, naar verwachting eind november, wordt vervolgens de goed nieuws brief met daarin de verwachte datum van start bouw aan de kopers verzonden.
  Heb je een vraag?
  Meer over de woningen?